ALGEMENE VOORWAARDENInhoud reglement

1. Reglement Lodge op de Berg

2. Reserveringsvoorwaarden

2.1. Reservering

2.2. Capaciteit lodges

2.3. Bezoekers

2.4. Dieren

2.5. Wijziging of annulering

2.6. Veiligheid

2.7. Aansprakelijkheid

2.8. Borg

2.9. Geschillen

3. Leefregels

3.1. Zorg voor het domein

3.2. Beperkte toegankelijkheid

3.3. Eindschoonmaak

3.4. Vuur

3.5. Hottub

3.6. In- en uitchecken1. Reglement Lodge op de Berg

Het domein "Lodge op de Berg'' gelegen in de Stukkenstraat 10, 3960 Bree (België), wordt beheerd door de onderneming ''Op de Berg'' met btw nr. BE0842.154.097.

Dit reglement (reserveringsvoorwaarden en leefregels) dient te worden gerespecteerd door alle gasten en bezoekers op het domein. Door het betalen van de factuur verklaart de huurder de reserveringsvoorwaarden en leefregels te kennen en ze te aanvaarden.2. Reserveringsvoorwaarden

2.1. Reservering .

De prijzen zijn inclusief:

  • verblijf lodge;
  • prijs voor het aantal personen waarvoor de lodge is voorzien;
  • water- en elektriciteitskosten;
  • toeristenbelasting;
  • eindschoonmaak;
  • administratiekosten;
  • btw (dit kan je terugvinden op de factuur).
De prijzen zijn exclusief:

  • hottub;
  • bed- en badlinnen


2.2. Capaciteit lodges

Het aantal personen per lodges (zoals vermeld op de website) stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. Degene die de reservering boekt en betaalt is verantwoordelijk voor het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen.

2.3. Bezoekers

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het domein, buiten diegene die geboekt hebben (lodges). Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten dan ruim op voorhand schriftelijk zijn aangevraagd door de huurder. Vervolgens moet dit schriftelijk zijn goedgekeurd door Lodge op de Berg.

In geval er bezoekers worden toegestaan moeten wij op voorhand een schriftelijk overzicht krijgen van deze bezoekers. (voornaam - naam - leeftijd - reden van bezoek).

2.4. Dieren

Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan op het domein van Lodge op de Berg.

2.5. Wijziging of annulering
Elke annulering moet steeds schriftelijk gebeuren. Een aangetekende brief en e-mail zijn geldig. Voor een annulering zijn onderstaande bepalingen geldig:

Voor iedere annulering (volledig of gedeeltelijk) door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

· Annulering tot 6 maanden vóór de datum van aankomst: kosteloos;

· Annulering tussen 6 maanden en 3 maanden vóór de datum van aankomst: 40% van de reservering zal worden ingehouden;

· Annulering tussen 3 maanden en 2 maanden vóór de datum van aankomst: 50% van de reservering zal worden ingehouden;

· Annulering tussen 2 maanden en 1 maand vóór de datum van aankomst: 60% van de reservering zal worden ingehouden;

· Annulering binnen de 30 dagen vóór de datum van aankomst: 100% van de reservering zal worden ingehouden.

Voor iedere wijziging/annulering door Lodge op de Berg zelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

· Lodge op de Berg behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Dit kan zijn een weerswaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer.

· Indien dit van toepassing is zullen we je vragen je verblijf uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen het bedrag, door jou betaald, volledig aan jou terugbetalen.

Voor iedere wijziging/annulering door Lodge op de Berg zelf, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

· Lodge op de Berg behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Dit kan zijn een weerswaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer.

· In dit geval zullen we je een alternatief verblijf voorgestellen, zonder meerkosten, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Je zal een terugbetaling ontvangen van het verschil in prijs.

Voor iedere wijziging/annulering door jezelf, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Indien je op het ogenblik van aankomst zelf weigert/nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen.


2.6. Veiligheid

Gasten en bezoekers:

· De lodges en het domein houden altijd een zeker risico in omwille van constructies op hoogte, trappen, het maken van kampvuur, gebruik van BBQ,... Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid maar zeker de veiligheid van je kind(eren).

· Het betreden van de lodges is volledig op eigen risico in geval van volgende situaties: zwangerschap, mensen met een beperking, diabetes, hoogtevrees, somnambulisme, epilepsie, hartproblemen, niet gecorrigeerd verlies van het gezichtsvermogen omwille van veiligheidsredenen en elke andere medische aandoening waarbij de persoon in kwestie de controle over zichzelf kan verliezen.

Waardevolle voorwerpen:

· Waardevolle voorwerpen laat je best niet achter in je verblijf. Lodge op de Berg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die gepleegd worden.

Alcohol, roken en drugs:

· Het is strikt verboden zich "onder invloed van alcohol en drugs" te bevinden in de lodges, op de terrassen, in de toegangen (de trappen, ladders, bruggen), aan de vuurplaatsen, aan de vijver en aan de BBQ, op het domein.

· Roken in de lodges is strict verboden.

· Je kan roken op het terras, maar het is strikt verboden om peuken in de natuur achter te laten. Een asbakje voor je peuken zal in elke lodge aanwezig zijn. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.2.7. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

· Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het domein en/of in de lodge;

· Bij het niet juist gebruiken van de lodges en het niet juist achterlaten van de lodges kan Lodge op de Berg aanvullende (schoonmaak-/herstel-)kosten aanrekenen;

· Ongevallen;

· Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein;

· De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Lodge op de Berg en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaar je te beseffen dat je verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de lodges, terrasen, kampvuurplaatsen, parking en mogelijk zelfs in de lodge.2.8. Borg

Als er geen schade, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg binnen de 14 dagen teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Lodge op de Berg zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.2.9. Geschillen

Alle klachten in verband met je verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 15 dagen na je verblijf verzonden worden.

Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Tongeren en volgens het Belgisch recht.3. Leefregels

3.1. Zorg voor het domein

· Draag zorg voor gebouwen, materiaal, meubilair en plantgoed;

· Spring zuinig om met water en energie;

· Laat nooit afval achter, werp nooit afval op de grond of in de natuur;

· Verwijder eigen (spel)bewijzering;

· Huisdieren zijn niet toegelaten;

· Een geluidsinstallatie is bedoeld voor eigen groep, pas het volume aan

· Respecteer de stilte tussen 22 en 8 uur.3.2. Toegankelijkheid

· Auto's dienen geparkeerd te worden op de parking van elke lodge;3.3. Eindschoonmaak

We vragen je om de lodges in dezelfde staat achter te laten als dat je ze gekregen hebt en volgens onderstaande richtlijnen.

De lodges dienen als volgt te worden achtergelaten:

· Afval sorteren en naar het sorteerpunt brengen ter hoogte van de oprit;

· Alles terug plaatsen zoals je de lodge hebt ontvangen:

o Meubilair terug op de juiste plaats

o Keukengerief op de juiste plaats terug plaatsen

o Vaatwasmachine uitladen

o Bedden netjes achterlaten

· De lodge volledig vegen

· Linnen in de badkamer verzamelen

Indien de lodge zodanig wordt achtergelaten dat een uitzonderlijke schoonmaak vereist is, zullen tevens extra bijkomende kosten worden aangerekend voor het sorteren van niet juist gesorteerd afval, opruimkosten, wasserijkosten,....3.4. Vuur

· Vuur maken kan enkel wanneer er geen code oranje, rood van toepassing is.

· Vuur maak je alleen op de voorziene plaatsen (vuurschaal).

· Indien je vuur maakt op de voorziene plaatsen moet je volgende regels in acht nemen:

o Nooit onbemand

o Vuur volledig doven indien je weggaat van de vuurplaatsen

o Assen in de vuurschaal laten liggen en zeker niet weggooien in de natuur

· Het is strict verboden een open vuur te maken3.5. Hottub

De hottub is niet standaard inbegrepen in de boeking van onze lodges. De houtgestookte hottub kan geboekt worden voor € 150 per dagsessie. Een dagsessie start vanaf 17u of later en eindigt ten laatste om 23u. Reservering dient 24u vooraf geregeld te worden om ervoor te zorgen dat de hottub door Lodge op de Berg tijdig verwarmd en schoongemaakt kan worden. De hottub wordt voorverwarmd door middel van de warmwaterboiler van de lodge. Dat betekent dat er tijdens het opwarmen van de hottub en enkele uren daarna geen / minder warm water gebruikt kan worden in de lodge, bijvoorbeeld voor het douchen. Ouders dienen hun kinderen niet alleen achter te laten en alert te zijn voor het gevaar voor brandwonden en verdrinking. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor enige lichamelijke of materiële schade. Het water wordt na elke sessie volledig ververst door Lodge op de Berg. Tijdens extreem droge perioden, vorst of hevige wind (vanaf 4 Beaufort) wordt de hottub niet verhuurd vanwege brand- en/of vorstgevaar en lichamelijke en/of materiële schade.3.6. In- en uitchecken

· Inchecken kan vanaf 17u plaatsvinden.

· Uitchecken gebeurt vóór 11u

Bij laattijdig verlaten van de lodge wordt minimaal €100 aangerekend. Bij het niet terugbrengen van de sleutel van de lodge wordt €30 aangerekend per sleutel.
Made on
Tilda